Diganta

Diganta Gogoi
Nagadera, Assam
Theeplanter
Eigenaar Gibbon Resort


Hij is misschien klein van stuk, maar onderschat hem niet; Diganta Gogoi is eigenaar van een grote theeplantage op zo'n 30 km van Jorhat. Zijn bedrijf, wat op duurzame wijze thee produceert, heeft enige honderden mensen in dienst. Theeplanters en natuurbeschermers staan in India vaak lijnrecht tegenover elkaar. Plantages werden vaak, en worden nog steeds, aangelegd in de migratieroutes van olifanten. De dieren worden meestal wreed verjaagd met vuurwerk of worden in het ergste geval afgeschoten.

Ook luipaarden voor wie een theeplantage een perfecte plek is om zich te verschuilen en hun jongen groot te brengen moeten dit vaak met de dood bekopen. Diganta richt zijn bedrijsvoering zo in om dit soort mens/dier conflicten zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast probeert hij collega planters er van te overtuigen ook zo te gaan werken.

​Naast zijn theeplantage is Diganta eigenaar van het Gibbon Resort wat grenst aan het Hoollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary. Met zijn bedrijf Gibbon Travels organiseert hij trips in zijn regio, onder andere naar de stammen van Nagaland met hun kleurrijke traditionele kledij. Hij organiseert voor ons het bezoek aan het Hornbill Festival tijdens onze december reis waarbij we dit unieke spektakel bezoeken

​Diganta is een fervent fotograaf, een aantal van zijn macro foto's van insecten zijn gepubliceerd in diverse Indiase tijdschriften.

<< Park Bedrijf Blog >>